Online programma kracht training en blessurepreventie

Beter in balans. Meer kracht. Minder pijn.

Verbeter uw balans, bouw spierkracht op en verminder pijn met makkelijk te volgen oefeningen via ons programma.

fitness icon

Privacy verklaring Sixty Up Force

Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Sixty Up Force aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Sixty Up Force is statutair gevestigd aan de Verspronckweg 63 C (2023 BB) te Haarlem en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 34236963 en draagt de naam Sixty Up Force B.V.. Sixty Up Force is per e-mail te bereiken via info@Sixtyupforce.nl en telefonisch via 023-5410330

 

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Sixty Up Force omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Sixty Up Force aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

De verwerking van persoonsgegevens door Sixty Up Force valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Sixty Up Force behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 10 november 2021.

 

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens

In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als u zich inschrijft. De persoonsgegevens zijn van belang voor een zo goed mogelijke begeleiding van u tijdens de trainingen.
Via het formulier wordt ook uw e-mailadres gevraagd. Het e-mailadres is nodig voor onze administratie, maar wordt ook gebruikt om u in de toekomst op de hoogte te stellen van producten of diensten die interessant voor u kunnen zijn. De persoonsgegevens worden voor een termijn van zeven (7) jaar opgeslagen.

 

Rechtsgrond

Aan de verwerking van uw gegevens ligt de volgende rechtsgrond ten grondslag: Uw toestemming voor de verwerking van de gegevens is van belang voor een goede uitvoering van de programma’s. Zonder deze gegevens is het voor Sixty Up Force niet mogelijk de juiste programma’s te maken.

 

Cookies

Sixty Up Force maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van Sixty Up Force bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Sixty Up Force om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren.

 

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website. Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere website die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Sixty Up Force. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Sixty Up Force is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Sixty Up Force raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

 

Doorgifte aan derden

Sixty Up Force deelt uw persoonsgegevens niet met derden. Wel zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Sixty Up Force op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

 

Beveiliging

Sixty Up Force heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

 

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan info@Sixtyupforce.nl

Indien u een klacht wil indienen over Sixty Up Force met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).

U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan info@Sixtyupforce.nl of via uw Sixty Up Force account.